Nowy Tomyśl i ZDR Trzy Plus – porozumienie podpisane :)


6 czerwca 2023 r.

We wtorek, 6 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl a Stowarzyszeniem Związek Dużych Rodzin Trzy Plus Koło Nowy Tomyśl.
Ze strony Gminy Nowy Tomyśl podpis złożyła Grażyna Pogonowska – zastępczyni Burmistrza Nowego Tomyśla. W imieniu Związku Dużych Rodzin Trzy Plus obecni byli: Katarzyna Szkudlarska – Przewodnicząca Koła Nowy Tomyśl oraz Dariusz Kubaczyk – Członek Koła Wolsztyn.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca przy realizacji projektu pod nazwą Sieć Family Spot, który realizowany ma być na terenie Gminy Nowy Tomyśl, w szczególności w Nowotomyskim Ośrodku Kultury oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Podpisane porozumienie ma na celu prowadzenie wspólnych działań integrujących rodziny, wspieranie działań w obszarze polityki rodzinnej, propagowanie pozytywnego obrazu rodziny oraz jej promocję.

Razem tworzymy miejsca przyjazne Rodzinom!
Dofinansowano przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w konkursie Po Pierwsze Rodzina

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter